Celje: Del dejavnosti bo ZD Celje kmalu preselil v prenovljene prostore

Obnova zgradbe na Gregorčičevi ulici 6 je zaključena, pridobljeno je tudi uporabno dovoljenje. Predvidoma konec tega meseca ali v začetku decembra bo Zdravstveni dom (ZD) Celje del svojih dejavnosti preselil v prenovljene, sodobno opremljene prostore in s tem rešil dolgoletno prostorsko stisko.

V ZD Celje so skrbno pretehtali, katere dejavnosti bi preselili v nove prostore, da bi delo na obeh lokacijah potekalo koordinirano in da bi bili pacienti oziroma uporabniki storitev zadovoljni. Odločili so se, da bo pritličje namenjeno fizioterapiji, prvo nadstropje Centru za krepitev zdravja in razvojnim ambulantam z nevrofizioterapijo, drugo nadstropje pa Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Če bodo kasneje dodatne prostorske potrebe, bodo lahko uredili tudi del mansarde, kjer so zdaj prostori za potrebe administracije.

Obnova 2.500 kvadratnih metrov površin v zgradbi na Gregorčičevi 6, ki jo je Mestna občina Celje pred leti namenila za potrebe ZD Celje, je stala nekaj manj kot 3,8 milijona €. Mestna občina Celje je prispevala nekaj več kot 1,2 milijona €, ostali potrebni denar je iz presežkov iz preteklih let zagotovil Zdravstveni dom Celje.

Na Mestni občini Celje so veseli, da so skupaj z javnim zdravstvenim zavodom uspešno zaključili projekt in v prazne prostore sredi mesta vrnili življenje.

Oglas