CELJE Danilo Senič krivde ne prizna

Danilo Senič, nekdanji direktor in lastnik celjske družbe Nivo, na današnjem predobravnavnem naroku ni priznal krivde.

Tožilstvo v Celju ga s še štirimi soobtoženimi obtožuje zlorabe položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti. Pred dobrim desetletjem naj bi za Nivo pridobil bančni kredit, ki naj bi ga nato preusmeril k dvema slamnatima družbama.

Sodnica Cvetka Posilovič bo o številnih izločitvenih predlogih obrambe odločila, ko bodo končani predobravnavni naroki za vse soobtožene. Pridržala si je tudi pravico, da pri Seniču razpiše še dodatni predobravnavni narok.