CELJE Celjski zapor med najbolj natrpanimi

Po podatkih pravosodnega ministrstva je zmogljivost celjskega zapora trenutno presežena za 12 odstotkov. Višji presežek imajo samo še v ljubljanskih, mariborskih in novomeških zaporih.

V Celju je ta čas zaprtih 109 oseb, število pa dnevno niha.

Povprečno število vseh zaprtih oseb v državi trenutno stagnira, a se je v zadnjih 26 letih podvojilo.

Od leta 2016 je v skokovitem porastu število pripornikov, medtem ko se je število zaprtih žensk v enakem obdobju skoraj prepolovilo, vse manj je tudi zaprtih mladoletnikov.

Od leta 2018 imamo zaradi migrantske krize in z njo povezanimi kriminalnimi dejavnostmi pod ključem občutno več tujcev.

Zanimiva je tudi primerjava med zaporniškimi delavci in zaprtimi. Še leta 1995 smo v slovenskih zaporih imeli manj kot enega zaprtega na zaposlenega, zdaj v povprečju dva zaposlena skrbita za tri zapornike, najslabše pa je bilo pred osmimi leti, ko je bilo razmerje skoraj ena proti dva.

Oglas