CELJE Brez erotike, sejemski zagon prihodnje leto

Družba Celjski sejmi je že zaključila letošnjo sezono, saj najbolj spektakularnega erotičnega sejma (Eroticland oziroma Sloverotika), ki je bil običajno na sporedu v tem času, ne bodo pripravili niti na spletu.

Drugače naj bi bilo prihodnje leto, ko se navkljub omejitvah nadejajo zagona sejemske dejavnosti.

V večji meri so že obupali tudi nad možnostjo, da bi jim na pomoč priskočila država. »Industrija sejmov in prireditev je bila najbolj prizadeta v epidemiji. Povprečni upad dohodkov v dejavnosti znaša preko 75 odstotkov«, je povedal izvršni direktor Celjskih sejmov Robert Otorepec (na sliki spodaj).

Celjski sejmarji imajo po letu in pol dovolj praznih obljub, čeprav bi jim pomoč države zelo prav prišla pri kritju fiksnih stroškov, ki so nastali v obdobju, ko so bili sejmi prepovedani.

Ukrepi bodo prihodnje leto verjetno manj strogi in bodo večino prireditev lahko izpeljali, kar je tudi nekakšen pogoj za preživetje, kajti rezerve so izčrpane.

Število zaposlenih so v krizi prepolovili, preostali so bili na čakanju, zdaj so ekipo okrepili na predkoronsko raven. Kot še pove Otorepec, sejmov na spletu na bo več, kajti razstavljavci in obiskovalci si želijo osebnih stikov.

Več preberite v Celjanu.