CELJE Andraž Žabota od SBC in Zavarovalnice Sava terja 300 tisočakov

Zaradi pripravljalne vloge, ki jo je tožena stranka Splošna bolnišnica Celje prejela prepozno, na celjskem okrožnem sodišču dopoldne niso začeli ponovljenega pravdnega postopka, kjer oškodovanec Celjan Andraž Žabota od bolnišnice in Zavarovalnice Sava zahteva 300.000 evrov.

Žabota je zaradi domnevne zdravniške napake ostal brez noge, saj naj bi zdravniki spregledali zamašeno žilo.

Pravdo bodo formalno začeli sredi marca prihodnjega leta, ko bo sodišče zaslišalo zdravnike Zdenka Orožima, Matejo Podbreznik Gruber in Ernesta Novaka.

Težave oškodovanca so se začele leta 2016 po policijskem posredovanju, kjer naj bi mu hudo poškodovali nogo. V kazenskem postopku je bil policist oproščen.

Na prvi pravdi Žabota ni bil uspešen, višji sodniki pa so sodbo razveljavili in odredili novo sojenje, kjer bodo natančneje preučili morebitno strokovno napako zdravnikov.