Celje: Akcija zbiranja šolskega papirja poteka nad pričakovanji

V družbi Simbio z veseljem ugotavljajo, da letošnje količine šolskega papirja v primerjavi z enakim obdobjem v minulih letih nič kaj ne izstopajo. Do 1. februarja letos je bilo zbrano 349 ton odpadnega šolskega papirja, lani v enakem obdobju sicer 30 ton več, a v primerjavi s prejšnjimi šolskimi leti približno enako ali celo več. V letošnjem šolskem letu v akciji sodeluje 23 osnovnih in 9 podružničnih šol, akcija traja do 31. maja 2021.

»Zelo smo veseli, da v tem izrazito ‘koronskem’ letu akcija ni zamrla. Zato bi se na tem mestu rad zahvalil vsem hišnikom, ki tehtajo papir, mentorjem, ki z objavami o zbranih količinah spodbujajo zdravo tekmovalnost med razredi, ter seveda staršem, ki neumorno vozijo papir na zbirni center, za njihov dragocen doprinos k uspešnosti akcije,« je povedal mag. Marko Zidanšek, direktor družbe Simbio.

Trenutni razpored med OŠ je sledeč: 1. mesto: OŠ Hudinja (148 kg/učenca), 2. mesto: OŠ Dobrna (57,6 kg/učenca) in 3. mesto: OŠ Ljubečna (54,55 kg/učenca), med POŠ pa: 1. mesto: POŠ Trje (204,2 kg/učenca), 2. mesto: POŠ Socka (112,3 kg/učenca) in 3. mesto: POŠ Trnava 106,5 kg/učenca.

Oglas