Celje: Na MFDPŠ končali večletni projekt

Na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) v Celju zaključujejo Erasmus+ projekt Civilna družba in socialno vključevanje mladoletnikov brez spremstva ob prehodu v odraslost – vloga učečih se skupnosti (projekt CiSoTRA). Projekt, katerega koordinatorji so na MFDPŠ, traja že od konca leta 2017, v sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz Slovenije, Italije, Nemčije, Grčije in Turčije.

Pred dnevi so pripravili tudi zadnji diseminacijski dogodek projekta, virtualno mednarodno konferenco, na kateri je bilo prisotnih več kot 200 udeležencev iz Slovenije in tujine. Konferenca je bila namenjena strokovnjakom, ki delajo na področju migracij: oblikovalci politik; akademiki; raziskovalci; strokovnjaki in prostovoljci, ki delajo z mladimi migranti; mladi migranti brez spremstva ter splošna javnost.

Udeleženci konference so med drugim izpostavili izzive, ki jih na obravnavanem področju prinaša pandemija Covid-19. Mladi migranti se srečujejo z večjimi birokratskimi ovirami, otežena so potovanja, oteženo je socialno vključevanje migrantov. Pred veliki izziv so postavljena tudi usposabljanja strokovnjakov za delo z migranti. (UC)

Oglas