Butara velikanka

Celjanke in Celjani so bili letos prvič povabljeni tudi h krasitvi mestne butare. Na Glavnem trgu je približno šest metrov dolga butara nastajala pod spretnimi rokami krajanov Lokrovca in Dobrove ter članov PGD Lokrovec – Dobrova. Ko so jo dokončali, so jo postavili v za to namenjeno stojalo in tako zdaj krasi celjski Glavni trg. Foto: Uroš Urlep.