Brinjeva gora: kamnoloma ne bodo toliko razširili, kot je bilo predvideno?

Širitev kamnoloma. Po besedah oplotniškega župana lastnik pripravlja nov predlog za širitev, cilj pa naj bi bila sanacija.

Poročali smo, da bodo kamnolom Brinjeva gora v občini Oplotnica lahko znova izkoriščali, saj je vlada pred dnevi podjetju Ecobeton podelila 18-letno rudarsko pravico za izkoriščanje dolomita.
Ponovnemu odprtju in načrtovani širitvi kamnoloma nasprotuje svetniška skupina SD Zreče, ki je na Občino Zreče, čeprav kamnolom leži v občini Oplotnica, naslovila apel, da se ta projekt nemudoma zaustavi.
Skrbijo jih predvsem transportne poti in negativni vplivi na okolje, tudi kulturno dediščino. Oplotničani pa zdaj mirijo, da postopek spreminjanja prostorskih načrtov še ni končan in da širitev kamnoloma verjetno ne bo tako obsežna, kot je bilo sprva predvideno.

Oplotniški župan: pripravlja se nov predlog

Matjaž Orter.

Oplotniški župan Matjaž Orter je za Radio Rogla in NOVICE danes poudaril, da Občina na predlog investitorja v skladu z zakonodajo zgolj vodi postopek spreminjanja prostorskih načrtov. Ta predvideva širitev kamnoloma, o čemer smo že poročali. Javnost je v postopek bila in še bo vključena, je poudaril.
Spomnimo, da so 8. marca na občinski spletni strani objavili poziv občanom, da v roku sedmih dni podajo pripombe in predloge glede širitve kamnoloma. Orter pravi, da so prejeli nekaj pripomb, ki bodo upoštevane. Lastnik kamnoloma, podjetje Ecobeton, zdaj namreč pripravlja nov predlog širitve, ki naj ne bi bila tako obsežna, v dokumentu naj bi tudi jasno določil transportne poti. Predlog bo dan v javno obravnavo v kratkem, morda že v naslednjem tednu, predvideva župan. Občani bodo nato ponovno imeli možnost podajanja predlogov in pripomb.

Ne bodo minirali?

Orter je tudi poudaril, da lastnik že ima od države podeljeno rudarsko pravico in da že lahko izkorišča del kamnoloma, ki so ga v preteklosti, tega mu nihče ne more preprečiti. “Menim, da je obstoječe stanje kamnoloma najslabše, je velika rana v okolju, ki niti nima možnosti sanacije. Lastnik pa zagotavlja, da bo uredil infrastrukturo in kasneje tudi saniral kamnolom.”
Na zreški strani se, poleg pomislekov glede transportnih poti, pojavljajo tudi pomisleki o negativnih vplivih na okolje, zlasti 300 let staro cerkev sv. Neže. V času, ko je kamnolom upravljala Krajevna skupnost in kasneje Občina Oplotnica, so ob miniranjih izvajali redne seizmološke meritve, zatrjuje Orter, zato po njegovem razpoke na cerkvi niso posledica izkoriščanja kamnoloma. V Ecobetonu po njegovem pravijo, da ne bodo minirali, temveč dolomit pridobivali s strojnim tolčenjem (pikiranjem).
Sicer pa predloge in pripombe v postopku lahko podaja tudi Občina Zreče, ki drugih (krajevnih) pristojnosti po Orterjevih besedah nima. “Kamnolom v celoti leži v občini Oplotnica, cesta, ki pelje mimo, je kategorizirana v naši občini, v naši občini leži tudi cerkev sv. Neže,” je dejal Orter, ki tudi ne verjame, da bi glavne transportne poti do avtoceste potekale čez Gračič.

Ministrstvo: v skladu z zakoni

Z Ministrstva za infrastrukturo so na naša številna vprašanja odgovorili, da je podjetje Ecobeton v skladu zakonom o rudarstvu podalo vlogo za pridobitev rudarske pravice, ministrstvo pa je nato v postopku ugotavljalo, ali izpolnjujejo zakonske pogoje. Očitno jih, saj so jim rudarsko pravico že podelili. Na ministrstvu so dodali, da je Občina Oplotnica potrdila, da je predlagani pridobivalni prostor skladen z občinskimi prostorskimi akti. “Sklepamo pa tudi, da je bila seznanjena z zahtevami občanov (npr. kulturno dediščino, arheološko najdišče, ipd.), ko je pripravljala spremembo prostorskih aktov. Poznano je, da imajo v fazi priprave prostorskih aktov občani možnost sodelovati pri odločitvi, ali bo območje namenjeno npr. za pridobivanje mineralnih surovin ali ne. To običajno poteka skozi proces javnih obravnav prostorskih aktov.” (N. K.)