Bolnišnica Celje od danes prepoveduje obiske

Zaradi vedno slabše epidemiološke situacije in naraščanja števila okuženih s covid-19, obiski hospitaliziranih pacientov v SB Celje niso dovoljeni. Ukrep stopi v veljavo z 19. julijem 2022.

Omejitev obiska ne velja:

  • za kritično bolne, umirajoče paciente, pri katerih so ves čas omogočeni obiski po presoji zdravnika,
  • za otroke, ki so sami hospitalizirani na Otroškem oddelku in ORL oddelku in jih lahko hkrati obiščeta oba starša ali skrbnika, ki sta zdrava. Obiski so mogoči vsak dan med 14. in 18. uro, trajajo pa lahko pol ure;
  • za očete novorojenčkov, ki lahko mamice z novorojenčki obiščejo za 15 minut vsak dan med 15.30 in 16. uro.

Spremstvo porodnice pri porodu je dovoljeno.

Za ostale hospitalizirane paciente se obiski dovolijo izjemoma po predhodnem dogovoru z zdravnikom na bolnišničnem oddelku.

Obiskovalci, ki bodo lahko prihajali na obiske v bolnišnico, morajo biti zdravi. Na obisk morajo priti s svojo obrazno zaščitno masko, ki ne sme biti iz blaga. Namestiti si jo morajo pred vstopom v bolnišnico in jo nato nositi ves čas obiska. Brez zaščitne maske vstop v bolnišnico ni dovoljen. Pred vstopom na bolnišnični oddelek je obvezno tudi razkuževanje rok.

Obiskovalci se morajo med obiskom bolnišnice ravnati tudi po ostalih priporočilih NIJZ,…) ter upoštevati navodila zdravstvenega osebja.

Oglas