Bo direktor celjske bolnišnice v sredo razrešen?

Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje je na 2. redni seji sprožil postopek razrešitve direktorja bolnišnice mag. Marjana Ferjanca. Člani sveta zavoda direktorju očitajo nesprejet Finančni načrt za leto 2017 ter nepravilnosti pri prevedbi plač nekaterih zaposlenih iz leta 2008. Andraž Jakelj, predstavnik Vlade RS in predsednik Sveta zavoda je pojasnil, da bolnišnica oktobra še vedno ni imela finančnega načrta za leto 2017, zato naj bi direktorja po 79. členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije razrešili iz krivdnega razloga. Inšpektor za javni sektor je preveril tudi 46 naključnih zaposlenih v nezdravstveni dejavnosti in ugotovil, da jih 37 ne izpolnjuje pogoja glede izobrazbe.

Direktor bolnišnice mag. Marjan Ferjanc na očitke zanika in dodaja, da gre za politično razrešitev. Inšpekcija je odkrila štiri napačne prevedbe, ki so jih tudi popravili. »Predsednik sveta zavoda Jakelj je nato sam pripravil seznam zaposlenih, ki jih mora inšpektor dodatno preveriti in ni šlo za naključno izbrane,« pojasnjuje Ferjanc. Inšpektor je ugotovil, da gre za 34 nepravilnosti in bolnišnica je za vse pripravila novo prevedbo plač, v skladu z inšpekcijskim zapisnikom pa mora preveriti še vse ostale zaposlene.

»Finančni načrt je bil 20. aprila dan v potrditev svetu zavoda, ki ga je sprejel, ministrstvo za zdravje pa je našlo dva razloga in ga ni potrdilo. Naložilo nam je, naj ga popravimo, ko bodo znana končna izhodišča,« pove Ferjanc. Ker izhodišča niso prinesla nič novega, dviga cen, Ferjanc ni bil pripravljen narediti, kot pravi sam ‘potvorjenega nerealenega finančnega načrta’. Na podlagi interventnega zakona so pripravili nov načrt in ga dali na svet zavoda v mesecu oktobru, ki pa ga ni potrdil. Ferjanc razrešitev pričakuje, a je prepričan, da je nezakonita. Napoveduje tudi že pritožbo.

Oglas