Blaž Gregorič odstopil z mesta direktorja Komunale Slovenska Bistrica

V vodstvu Komunale Slovenska Bistrica je s prvim septembrom nepričakovano prišlo do spremembe. Dolgoletni direktor Blaž Gregorič je podal odstopno izjavo. Komunalo zdaj kot vršilec dolžnosti vodi Maksimilijan Tramšek, doslej predsednik nadzornega sveta Komunale.

Kdo je novi prvi mož Komunale?
Maksimiljan Tramšek ima več kot 20 let delovnih izkušenj iz gospodarstva, v nadzornem svetu Komunale pa je deloval osem let. Aktiven je tudi v lokalni skupnosti. Že tretji mandat je predsednik KS Tinje in drugi mandat član občinskega sveta občine Sl. Bistrica. Ocenjuje, da področje dela Komunale dovolj dobro pozna, da jo pripelje iz rdečih številk. Česa se bo lotil najprej? »Vsekakor najprej primopredajnih poslov. Podjetje se trenutno srečuje z večjimi likvidnostnimi težavami, torej moramo zboljšati likvidnost podjetja. In predvsem na CERO-tu, na področju ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki, potegniti prave poteze, da bomo to dejavnost spravili iz rdečih številk,« pove vršilec dolžnosti direktorja, ki bo to nalogo opravljal najdlje za eno leto oz. do imenovanja direktorja.

Maksimiljan Tramšek

Zakaj je odstopil?
»Dal sem odpoved z mesta direktorja, v skladu z dogovorom, ki smo ga imeli z nadzornim svetom. Razšli smo se sporazumno. Odstopil sem iz osebnih razlogov,« podrobnosti ne navaja Blaž Gregorič. Komunalo Slovenska Bistrica (ki je v lasti občine Sl. Bistrica) je neprekinjeno vodil vse od leta 2002, še lani poleti je dobil potrjen peti mandat. V podjetju zdaj ostaja zaposlen kot svetovalec.

Blaž Gregorič

S kakšnimi izkušnjami se ponaša novi v.d. direktor? In na katere dosežke pri dolgoletnem vodenju Komunale je najbolj ponosen Blaž Gregorič, ki je naštevanje nekoliko čustveno sklenil s »ponosen sem na to, da so me zaposleni imeli radi«, – pa v torek v septembrski številki lokalnega časopisa BISTRIŠKE NOVICE. (Bojana Petelinšek)