BISTRIŠKO: Mladim petice za uspešnost

Ob zaključenem šolskem letu so župani občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Oplotnica in Makole priredili slavnostne podelitve ‘županovih petic’. Ta posebna priznanja so prejeli le najboljši učenci zaključnih letnikov osnovnih šol, Glasbene šole ter Srednje šole Slovenska Bistrica. V Poljčanah je bilo letos 5 dobitnikov petic, v Oplotnici 6 ter v Makolah prav tako 5. V Občini Slovenska Bistrica je županovo petico prejelo skupno 88 učencev (61 osnovnošolcev, 26 srednješolcev in učenka glasbene šole).

Oglas