Bistriško: Kako je z zagotavljanjem Pomoči na domu?

Število uporabnikov Pomoči na domu na Bistriškem se je s pojavom epidemije koronavirusa nekoliko zmanjšalo.
Dom dr. Potrča izvaja storitve Pomoči na domu za občini Slovenska Bistrica in Poljčane. Povprečno to pomoč nudijo okoli 80 uporabnikom, zdaj pa jih je okoli 50. Takoj po uvedbi ostrejših ukrepov za omejitev širjenja epidemije, po zaprtju šol in vrtcev, je namreč mnogo uporabnikov začasno odpovedalo to storitev in jo zdaj izvajajo le tistim, ki jo res nujno potrebujejo in so popolnoma sami.

Na območju občin Oplotnica in Makole storitve Pomoči na domu izvaja Center za socialno delo Maribor, enota Slovenska Bistrica. V občini Oplotnica to pomoč nudijo 28-im uporabnikom, v Makolah pa 14-im. Kot pravi pomočnica direktorice Blanka Rupar, se v času epidemije socialne oskrbovanke še bolj trudijo za najranljivejše občane. Dosledni so pri uporabi zaščitnih sredstev, teh jim za zdaj tudi ne primanjkuje. »Delo poteka za zdaj nemoteno, večjih odpovedi nismo imeli, bile so le tri, tam kjer so svojci priskočili na pomoč. Sicer pa smo s strani ministrstva dobili navodila in se jih držimo. Naše socialne oskrbovanke prihajajo v stik z uporabniki dnevno, izvajajo pa nujno potrebno pomoč.«
Pri tem se dosledno upoštevajo standardi in higienski ter drugi zaščitni ukrepi, dodajajo na CSD. (B. Petelinšek)