Bistriški zdravstveni dom odslej vodi magistra Urška Sedmak

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je sredi maja dobil novo direktorico. To je magistra Urška Sedmak, ki je bila doslej v zdravstvenem domu zaposlena kot pomočnica direktorice, in sicer za področje financ in računovodstva.

Mag. Urška Sedmak prihaja iz okolice Slovenske Bistrice. S hčerko in partnerjem živi na Zgornji Polskavi.

Delovanje zavoda z okoli 140 zaposlenimi dobro pozna. Toda epidemija tudi lokalno zdravstvo postavlja pred nove izzive. »Epidemija je delovanje zdravstva povsem spremenila. Ugotavljamo, da kljub gradnji novega nadstropja, ki smo ga prevzeli v delovanje v prejšnjem letu, prostorskih stisk še vedno nimamo rešenih, saj je treba še bolj kot v preteklosti ločiti vse preventivne in kurativne ambulante.
Razširiti bo treba tudi prostore reševalne in dežurne službe ter službe nujne medicinske pomoči, laboratorija, razvojne ambulante, otroškega in šolskega dispanzerja in arhiva. Pacienti nas tudi že dalj časa preko anket o njihovem zadovoljstvu opominjajo na ureditev zadostnega števila parkirnih mest,« našteje nova direktorica. In dodaja: »Covid-19 je poskrbel, da bo način dela ambulant v prihodnosti bistveno drugačen, kakor smo bili vajeni. Bolniki se ne bodo več smeli srečati med sabo. Prihajati bodo morali ob določeni uri. Treba bo res bistveno spremeniti način dela in s tem ozavestiti tudi vse, ki prihajajo v zdravstveni dom.«

Prejšnja direktorica ni več kandidirala
Več kot dve desetletji je bistriški zdravstveni dom vodila zdravnica Jožefa Lešnik Hren, ki ima še kakšno leto dni do upokojitve, in se ni vnovič prijavila na razpis za naslednji mandat. Tako je svet zavoda, ob soglasju vseh štirih občinskih svetov (občin Slovenska Bistrica, Makole, Oplotnica in Poljčane) po objavi razpisa za direktorico izbral magistro Urško Sedmak.

Izbrali bodo tudi strokovnega vodjo
Urška Sedmak bo kot ekonomistka nova direktorica JZ Zdravstveni dom Slovenska Bistrica. Predvidoma do konca maja bodo v domu izbrali tudi strokovnega vodjo. Prijave za to delovno mesto zbirajo še ta teden. (B. Petelinšek)

Oglas