Bistriški grad je zdaj v lasti občine Slovenska Bistrica

Po več kot desetletju dogovarjanja je grad v Slovenski Bistrici zdaj v lasti občine. Že doslej je z gradom upravljala občina oziroma Zavod za kulturo Slovenska Bistrica. Ministrstvo za kulturo, še pod vodstvom dr. Vaska Simonitija, pa je z občino zdaj tudi sklenilo dogovor o brezplačnem prenosu lastništva na lokalno skupnost, pod pogojem, da občina v naslednjih 15 letih izvede določena investicijska vlaganja. Knjigovodska vrednost gradu je 463 tisoč evrov. Prenos lastništva gradu z države na občino, je pomemben korak pri zagotavljanju nujnih sanacijskih del, ki bodo omogočila ohranjanje tega pomembnega kulturnega spomenika. Trenutno je treba čim prej sanirati streho gradu, saj so zaradi zamakanja strešne kritine ogrožene dragocene freske v osrednjem grajskem prostoru, Viteški dvorani.

 

Oglas