Bistrica ob Sotli: Odločali bodo, v katero pokrajino se želijo umestiti

To nedeljo, 14. februarja, bodo polnoletni občani Bistrice lahko izrazili voljo o umestitvi svoje občine v določeno pokrajino. Izbirali bodo lahko med umestitvijo v Zasavsko-posavsko pokrajino ali Savinjsko pokrajino.

Državni svet je pozval občinske svete slovenskih občin, da se do 1. 3. 2021 opredelijo do osnutkov pokrajinske zakonodaje. Občina Bistrica ob Sotli je v tem osnutku umeščena v Zasavsko-posavsko pokrajino. Da bo občinski svet Občine Bistrica ob Sotli lahko podal mnenje v skladu z večinsko voljo občanov, so se odločili, da bodo o vprašanju umestitve občine v določeno pokrajino odločali občani z glasovanjem, ki se bo izvedlo to nedeljo, 14. februarja, od 7. do 19. ure v dvorani Kulturnega doma v Bistrici ob Sotli. Občani bodo izrazili voljo, ali naj se občina Bistrica ob Sotli umesti v Zasavsko-posavsko pokrajino ali Savinjsko pokrajino.

Kot je izpostavil župan Bistrice ob Sotli Franjo Debelak, je njihova občina ravno na meji med obema pokrajinama, zato so se odločili, da dajo občanom možnost izraziti svoje mnenje. Glede na to, da so o umestitvi že veliko razpravljali, župan pojasnjuje, da se za kakršno koli kampanjo niso odločili, ampak bodo enostavno občanom dopustili, da se odločijo na podlagi tega, kar si sami želijo. »Na podlagi izražene volje občanov bo občinski svet sprejel sklep in s tem sklepom obvestil pripravljavca zakona in pristojne organe z zahtevo o umestitvi v določeno pokrajino. Verjamem, da bodo naši zahtevi ugodili, umestitev in vse, kar sodi zraven, pa ne bo sprejeta čez noč. To je najboljša pot, saj mora nato država poskrbeti za prenos načrtov, ki smo jih že zastavili z Razvojno agencijo Posavje. Predvsem pa bo naloga države ob ustanovitvi pokrajine določitev pristojnosti pokrajin, vključitev občine Bistrica ob Sotli v katero koli pokrajino. Prednosti in slabosti umestitve v eno ali drugo pokrajino so. Vsaka pokrajina ima prednosti in slabosti, in pred glasovanjem ne želim izpostavljati le-teh, saj v kateri koli pokrajini bomo, bomo pogrešali kaj iz druge pokrajine. Lahko pa zagotovim občanom, da ne glede na to v, katero pokrajino bomo umeščeni, to na kakovost življenja ne bi smelo vplivati. Že sedaj se povezujemo z občinami UE Šmarje pri Jelšah in posavskimi občinami, imamo skupne službe, povezujemo se s Hrvaško in tako bo ostalo tudi v bodoče. Želim si, da bi čim več občanov izrazilo svojo voljo, da bo rezultat čim bolj verodostojen,« pojasnjuje Debelak, ki ob tem še izpostavlja, da bo glasovanje izpeljano v skladu z zahtevami NIJZ-ja, poskrbeli bodo za izvajanje vseh ukrepov, tako da bo udeležba povsem varna. (K. C.)