Beseda je vaša: Težave z izobešanjem zastav

Pisal nam je poslušalec Jože iz Slovenskih Konjic, ki se pritožuje nad neizobešanjem zastav ali napačnim izobešanjem zastav, včasih celo takšnih, ki zaradi dotrajanosti ali poškodb niso primerne za obešanje.

O izobešanju zastav je vse podrobno zapisano v Protokolu Republike Slovenije in v Zakonu o zastavi, grbu in himni. Pravilno izobešena zastava na drogu je takrat, ko so barve zastave razporejene od zgoraj navzdol v vrstnem redu: bela, modra, rdeča. Grb mora biti, gledano od spredaj, na levi strani zastave v levem zgornjem delu. Pravilno izobešanje je torej samo na drog po krajši stranici zastave in ne po daljši. V kolikor je na enem mestu izobešenih več zastav, morajo tudi te biti razporejene v določenem vrstnem redu. Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.

Vse o pravilni postavitvi zastave je podrobno zapisano v Zakonu o zastavi, grbu in himni.

 

Kdaj izobesimo zastavo?

Na spletni strani Izobesi zastavo je navedeno, da lahko izobešamo občasno ali stalno. Občasno jo lahko izobesimo na javnih, državnih ali zasebnih objektih ter na drugih primernih krajih, ob uradnem slovesu od predsednika republike, predsednika državnega zbora oziroma predsednika državnega sveta, kadar odhaja iz Republike Slovenije na obisk v tujo državo, in ob njegovem sprejemu, ko se vrne v Republiko Slovenijo, ob uradnem prihodu voditelja tuje države ali pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije v Republiko Slovenijo oziroma ob slovesu ob njegovem odhodu iz Republike Slovenije, na dan žalovanja, ki ga določi Vlada Republike Slovenije (ob tej priložnosti je zastava spuščena na pol droga), ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih, vojaških in drugih prireditvah ter javnih shodih, na katerih se Republika Slovenija predstavlja oziroma se jih udeležuje, v skladu s pravili in običaji takšnih shodov, ob praznikih lokalnih skupnosti, pri javnih manifestacijah, ki so pomembne za Republiko Slovenijo in jih določi Vlada Republike Slovenije, in v drugih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju z zakonodajo.

Stalno jo izobesimo na poslopjih, v katerih je sedež predsednika republike, sedež državnega zbora, sedež državnega sveta, sedež vlade, na območju mejnih prehodov, na poslopjih diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije v tujini, na vzgojno-izobraževalnih zavodih (vrtci, osnovne, srednje, glasbene in višje šole, dijaški domovi, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter drugi vzgojno-izobraževalni zavodi) ter na ladjah in na drugih plovilih. Zastavo lahko stalno izobesimo tudi za označevanje poslopij, v katerih so sedeži ministrstev ali drugih državnih organov in organov lokalne skupnosti.

V kolikor jo obešamo občasno spodaj prilagamo seznam praznikov, ko je primerno, da izobesimo zastavo:

8. 2. Prešernov dan oz. slovenski kulturni praznik
7. 4. Dan slovenske zastave (ni dela prost dan in ni državni praznik)
27. 4. dan upora proti okupatorju
1. 5. praznik dela
8. 6. dan Primoža Trubarja (ni dela prost dan)
25. 6. dan državnosti
17. 8. združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom(ni dela prost dan)
15. 9. dan vrnitve Primorske k matični domovini (ni dela prost dan)
25. 10. dan suverenosti (ni dela prost dan)
23. 11. dan Rudolfa Maistra (ni dela prost dan)
26. 12. dan samostojnosti in enotnosti