Beseda je vaša: Rezultati analize onesnažene Dravinje?

V naš e-poštni nabiralnik beseda@radiorogla.si smo prejeli vprašanje poslušalke, ki je povedala, da je prvo nedeljo v aprilu zopet opazila obarvanje Dravinje. Iz kompleksa nekdanjega Konusa je so v Dravinjo prihajale tekočine, ki so Dravinjo obarvale. Zaposleni iz JKP Slovenske Konjice so odvzeli vzorec, prisotni so bili tudi gasilci in policija. Poslušalko, je zanimalo, kakšni so rezultati analize, zato smo se po odgovor odpravili na Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice. Pojasnili so nam, da so vzorec vzeli in ga priporočeno s povratnico poslali na celjsko izpostavo Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor. Povedali so naj se za informacije v zvezi s tem obrnemo nanje.

Na inšpektoratu, ki deluje v sklopu Ministrstva za okolje in prostor so pojasnili, da omenjeni vzorec ni bil odvzet pravilno. Poslan je bil namreč v plastenki in priporočeno po pošti, kar nikakor ne sklada s pravili odvzema vzorca. Voda je šele v primeru pravilnega zajetja ustrezna za analizo v akreditiranih laboratorijih. Ob tem so pojasnili še, da njihova inšpekcija za okolje in naravo ni opremljena, usposobljena ter akreditirana za jemanje ali pregledovanje vzorcev onesnažene vode. Odvzem vzorca mora opraviti za to pristojna oseba, obvestiti pa je treba Center za obveščanje, Center za obveščanje pa o takem dogodku obvešča Inšpektorat RS za okolje, a inšpektorat o tem ni bil obveščen.
Pojasnili so, da v Sloveniji, na površinskih vodah to opravlja gospodarska javna služba, ki je tudi eden od organov, ki so obveščeni in aktivirani v primeru izrednih dogodkov na površinskih vodah. Voda je šele v primeru pravilnega zajetja ustrezna za analizo v akreditiranih laboratorijih.

Pristojni inšpektor je sicer v zvezi z dogajanjem prvo nedeljo v aprili preveril, ali je morebiti pri družbah, ki delujejo na kompleksu bivšega Konusa, v omenjenem času prišlo do izrednih dogodkov, vendar pri nobeni od družb na ta dan ni ugotovil zabeleženih izrednih dogodkov v zvezi z emisijami v vode.

Obvestite center za obveščanje!
Vsak, ki opazi v okolju neko stanje, ki bi lahko bilo posledica naravne ali druge nesreče, je dolžan poklicati 112 in o tem obvestiti Center za obveščanje. Ta sproži ustrezno akcijo na terenu – intervencijo. V sklopu akcije se ugotovi dejansko stanje in predvsem ali so potrebni interventni, dodatni ukrepi s ciljem varovanja okolja in zdravja ljudi, ki jih izvede gospodarska javna služba. Ob tem so dodali, da na terenu, v primeru intervencij, za ugotavljanje dejanskega stanja, v sklopu javne gospodarske službe obratuje tudi mobilna enota ekološkega laboratorija.

Več in podrobneje v novi številki lokalnega časopisa NOVICE, ki je izšel danes.