Beseda je vaša: lahko na podlagi fotografij kaznujejo lastnike napačno parkiranih vozil?

Opazimo napačno parkirano vozilo, ga fotografiramo in pošljemo pristojnemu redarstvu. Lahko lastnika na podlagi tega oglobijo?

V kontaktni oddaji Beseda je vaša na Radiu Rogla je Aleš opozoril na napačno parkirana vozila.
Večkrat namreč opaža zaparkirane polnilnice za električna vozila ali prostore za invalide z avtomobili, ki nimajo oznak, da so v lasti invalidov. Ali lahko občani torej tak primer prijavijo na redarstvo in kot dokaz pošljejo fotografijo? Ali redarstvo v tem primeru ukrepa in kakšna je kazen za lastnika, ki je storil prekršek?

Ne, tako ne gre

Obrnili smo se na Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Dobje, Dobrna, Oplotnica,Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče. Sporočili so, da to ni podlaga za uvedbo postopka o prekršku, saj občan po veljavni zakonodaji ni predlagatelj postopka. Torej na podlagi fotografij, ki bi jih občani posredovali redarstvu, ne morejo ukrepati.
Če pa občani redarje obvestijo o nepravilnostih, lahko redarji opravijo nadzor in v primeru kršitev ukrepajo.
Če vozniki nepravilno parkirajo na mestih za invalide, jim grozi 80 evrov globe, če pa s svojim vozilom, ki ni električno, zasedejo mesto za polnjenje električnih vozil, lahko dobijo 40 evrov kazni. (N. K.)

___________________________________________________________

BESEDA JE VAŠA

Imate predlog, mnenje, bi radi zastavili vprašanje ali komu namenili lepo besedo?
Pokličite v kontaktno oddajo Beseda je vaša na Radiu Rogla, vsako soboto med 11.00 in 12.00, na 03 757 45 00.
Lahko tudi pišite na: beseda@radiorogla.si ali naslov: Beseda je vaša, Radio Rogla, Škalska 7, 3210 Slovenske Konjice

___________________________________________________________