Beseda je vaša: lahko gremo na grob v drugo občino?

Obisk pokopališča. Lahko gremo na grob v drugo regijo oziroma občino, s kakšnim potrdilom? In katere so izjeme za prehajanje med občinami? 

Lojzeta iz Slovenskih Konjic je v oddaji Beseda je vaša na Radiu Rogla zanimalo, kako je v teh časih z obiskom grobov.
Danes je v veljavo namreč stopil ukrep omejenega prehajanja med občinami, a so med izjeme uvrstili tudi nujno vzdrževanje groba. Obisk groba izven občine prebivališča zaradi nujnega vzdrževanja je dovoljen le posamezniku, ki je najemnik groba, pri čemer mora upravičenost izkazati z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.
Obisk groba znotraj občine prebivališča pa je dovoljen posamezniku (najemniku groba) in njegovim ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva. Priporočajo, da grob obišče le toliko oseb, kolikor je res nujno.

Tudi podpisana izjava

Vzorec izjave, ki jo potrebujete za perehod med občinami. (če gre za katero od 13 izjem, ko je to dovoljeno). Vir: gov.si

Vlada je pri omejitvah prehajanja občin skupaj določila 13 izjem. Če gre za izjemo in lahko potujete v drugo občino, morate s sabo imeti lastnoročno podpisano izjavo, ki mora vsebovati ime in priimek, naslov bivališča, naslov oziroma kraj potovanja ter navedbo razloga, ki upravičuje prehajanje med občinami.
Prav tako morate v izjavi navesti ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva, ki potujejo z vami. V izjavi mora biti navedeno tudi, da nikomur od njih ni bila odrejena izolacija ali karantena.
V izjavi mora posameznik navesti tudi, da se zaveda omejitev iz odloka in jih bo spoštoval ter da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni.
Izjava je dostopna na spletni strani vlade oziroma TUKAJ.

Sami ali z družino?

Uveljavljanje izjem pri prehajanju meja občin velja tudi za ožje družinske člane in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj, so zapisali na Vladi.
A po navedbah ministrstva za notranje zadeve to ne velja za urejanje grobov. Obisk groba izven občine prebivališča je dovoljen samo posamezniku (najemniku groba), če mora na grobu opraviti nujno vzdrževalno delo. Če najemnik groba zaradi zdravstvenih ali drugih podobnih objektivnih razlogov ne more sam obiskati groba, lahko za to pisno pooblasti ožjega družinskega člana ali člana skupnega gospodinjstva.

13 izjem za prehajanje med občinami

Prehajanje med občinami je ob upoštevanju priporočil za posameznike dovoljeno za 13 izjem, navjajo na vladni spletni strani, in sicer za:

 1. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 7. dostop do storitev za nujne primere,
 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
 11. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
 12. dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,
 13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Uveljavljanje izjem (razen za točko 13, ki velja samo za posameznika) velja tudi za ožje družinske člane (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve) in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj. (N. K.)

Oglas