Beseda je vaša: je govedo v največji vročini lahko na paši?

Fotografija je simbolična.

Je govedo v največji vročini lahko na pašniku? Da je to neprimerno, so nas opozorili iz Dolge Gore v šentjurski občini, kjer opažajo, da eden od rejcev svoje govedo pase tudi sredi največje vročine, privezano na verigo, pogosto nima dostopa do sence ali vode.
Inšpektorji so tega rejca že obiskali, a večjih nepravilnosti niso ugotovili.
Pravilnik sicer določa, da morajo biti živali, ki so nastanjene izven objektov, kadar je to potrebno, zavarovane pred neugodnimi vremenskimi razmerami. V neugodnih vremenskih razmerah morajo imeti na voljo najmanj zaščito pred močnim vetrom ali soncem. Hkrati morajo imeti stalen dostop do primernega vodnega vira ali pa jim mora biti omogočen dostop do napajanja na drug način v časovnih intervalih.
Podrobneje o tem v zadnji številki lokalnega časopisa NOVICE in v oddaji Beseda je vaša na Radiu Rogla – po poletnem premoru na sporedu znova to soboto, nekaj po 11. uri.