A banka lani z več kot 40 milijonov evrov čistega dobička

banka celje
Banka Celje že nekaj časa deluje pod okriljem A banke.

Abanka, ki je z združitvijo z Banko Celje postala druga največja banka v Sloveniji, je lani ustvarila 42,8 milijona evrov čistega dobička. Dodajmo, da je banka v 2014 (še brez Banke Celje) beležila izgubo skoraj 200 milijona evrov.

Združena banka je po zagotovilih vodstva visoko likvidna in kapitalsko močna. Letos v banki nadaljujejo proces prestrukturiranja in optimiziranja poslovanja, s čimer izpolnjujejo tudi zaveze Evropski komisiji.

Podržavljeni Abanka Vipa in Banka Celje sta od 5. oktobra lani združeni v Abanko s sedežem v Ljubljani. Država namerava banko do sredine leta 2019 prodati, saj je bil to pogoj za soglasje Evropske komisije za državno pomoč v obeh bankah.

Oglas