Andraž Pogorevc: “Vitanjska civilna zaščita v pripravljenosti, za zdaj brez posebnosti”

Pogovarjali smo se z Andražem Pogorevcem, poveljnikom Civilne zaščite Vitanje.

Imate kakšne težave pri delu? Vam česa primanjkuje?
V prvem tednu smo imeli seveda zelo veliko dela, zdaj je naše delo že utečena, ekipa je v pogonu. Težav trenutno nimamo, saj smo se že na začetku jasno dogovorili o tem, za kaj je kdo odgovoren. Komunikacija med mano kot poveljnikom Civilne zaščite ter županom Slavkom Vetrihom, občinsko upravo in štabom civilne zaščite je dobra. Primanjkuje nam zaščitnih sredstev, ki jo potrebujejo zaposleni v vitanjski zdravstveni postajni, patronažna dejavnost , prostovoljci Rdečega križa, oskrbovalce s prehrambnih živil, gasilce še bi lahko našteval.
S kom vse sodelujete za zagotovitev učinkovite pomoči?
Sodelujemo z Občino on občinskimi gospodarskimi družbami, Zdravstveno postajo Vitanje, patronažno službo, Rdečim križem. V pripravljenosti so prav tako gasilci PGD Vitanja in prostovoljci, ki so se javili za nudenje pomoči pri oskrbi ranljivih skupin občanov s prehrano in zdravili. Ob tem želim poudarit, da gre za osebe, ki tovrstno pomoč res nujno potrebujejo. Smo tudi v stikih z večjimi gospodarskimi družbami v naši občini ter s podjetji od drugod, ki imajo zaposlene večje število Vitanjčanov, s sosednjimi občinami in zdravstvenimi domovi ter različnimi ostalimi organizacijami.
Kakšno je vzdušje med Vitanjčani?
Kljub temu, da je epidemija popolnoma spremenile naše življenjske navade, med ljudmi vendarle zaznavam tudi pozitivno vzdušje, povezanost in razumevanje. Vitanjčanke in Vitanjčani kažejo pogum in neverjetno motivacijo v medsebojnih odnosih. Želimo si le, da tako ostane do konca pandemije. Njen konec pa naj pride čim prej.

(Pogovor v celoti pa v jutrišnji izdaji lokalnega časopisa NOVICE)