Alenka Virant je kandidatka za ravnateljico OŠ Rogatec

Svet zavoda šole je najbolj prepričala Alenka Virant. Foto: arhiv SCRS

Na današnji seji Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec so člani sveta izbirali kandidata za ravnatelja OŠ Rogatec. Največ podpore je bila deležna Alenka Virant. 11-članski svet zavoda ji je na tajnem glasovanju namenil 6 glasov, 5 glasov je prejel aktualni dolgoletni ravnatelj Viljem Prevolšek.
V igri za ravnatelja je bil ob Virantovi in Prevolšku še Gorazd Šket, Vesna Jerič Drofenik pa je od kandidature odstopila. V izbirnem postopku so mnenja h kandidaturam morali podati Učiteljski in vzgojiteljski zbor, občinski svet in svet staršev. Učitelji in vzgojitelji so podpirali aktualnega ravnatelja, medtem ko sta svet staršev in občinski svet pozitivno mnenje podala Alenki Virant. Zdaj je na vrsti še ministrstvo, ki mora mnenje h kandidatu podati v 30 dneh od takrat, ko mu bo Svet zavoda šole posredoval obrazložen predlog za imenovanje. Nato se bo znova sestal Svet zavoda šola, ki bo imenoval ravnatelja. Ravnatelj bo mandat nastopil 18. septembra.

Oglas