Alenka Virant je imenovana za ravnateljico OŠ Rogatec

Po tem, ko je pet članic Sveta zavoda OŠ Rogatec, ki so predstavnice zaposlenih, odstopilo iz Sveta zavoda, je na sredini seji preostalih šest članov za ravnateljico šole imenovalo Alenko Virant. Pred tem je namreč minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo izdal pozitivno mnenje k njeni kandidaturi za ravnateljico rogaške šole. V nadaljevanju postopka iz-bora sledi obveščanje vseh prijavljenih kandidatov, ki imajo pravico pregledati razpisno gradivo in se v 15 dneh po prejemu sklepa pritožiti. Z imenovanjem bi lahko bil 3-stopenjski postopek izbora ravnatelja končan. Glede na zaplete, ki spremljajo izbor, pa lahko upravičeno dvomimo, da bo temu tako.
Nov predsednik Sveta zavoda
Ker je bila med članicami, ki so odstopile, tudi predsednica sveta zavoda, so na sredini seji izvolili novega, in sicer Antona Šturbeja. Sprejeli so tudi sklep, s katerim so učiteljsko-vzgojiteljski zbor pozvali, da v skladu z zakonodajo imenujejo nadomestne člane.