50 let konjiške šole V parku: Ko je vsak napredek velika zmaga!

Šola s prilagojenim programom V parku v Slovenskih Konjicah, ki zdaj deluje pod okriljem Osnovne šole Pod goro, je vrata odprla pred 50. leti. Ob jubileju smo se pogovarjali z ravnateljico Darjo Ravnik.

Kakšni so bili začetki?
Prvi oddelek »Posebne osnovne šole«, kot so jo takrat imenovali, je bil ustanovljen v šolskem letu 1970/71 pri takratni II. osnovni šoli. Ustanovitev so narekovali rezultati dela učiteljev na redni osnovni šoli, kjer so nekateri otroci kljub diferenciaciji in individualizaciji učno snov težko ali pa je sploh niso dojemali.
Z vsakim naslednjim šolskim leto je bil ustanovljen nov oddelek. Tako so bili v šolskem letu 1973/74 štirje oddelki, a še vedno v sklopu II. osnovne šole.
Leto dni kasneje pa se je II. osnovna šola preselila v preurejene prostore na drugo lokacijo, »Posebna šola« pa je ostala v stavbi, ki je postala last podjetja Konus. Zato je občina Slovenske Konjice 1. julija 1975 sprejela odločbo, po kateri je »Posebna osnovna šola« postala samostojna šola s petimi oddelki. Za prvo ravnateljico je bila imenovana gospa Milena Šegel.
V šolskem letu 1975/76 se je šola s šestimi oddelki preselila na novo lokacijo, v novo stavbo, kjer je še danes. Ob slovesnem odprtju šolske stavbe, 11. oktobra leta 1975, je dobila ime Posebna osnovna šola Pohorski odred.

Kako se je šola razvijala vse do danes? Število otrok je menda zelo nihalo.
V začetku delovanja je šolo obiskovalo do 150 otrok. Zaradi spremembe šolskega sistema in močnega vpliva staršev na vpis otrok, pa se je številka z leti nižala. Leta 2007 je bilo vpisanih zgolj 24 učencev, zato je šola postala podružnica Osnovne šole Pod goro. Leta 2009 so razpustili še mobilno službo.
V šolskem letu 2013/14 je bilo v šolo vpisanih le 14 učencev in pričelo se je pojavljati vprašanje o smiselnosti obstoja šole. Šolski okoliš Osnovne šole V parku pokriva tri občine in pet osnovnih šol – Osnovno šolo Ob Dravinji, Osnovo šolo Loče, Osnovno šolo Pod goro ter Osnovno šolo Zreče in Osnovno šolo Vitanje.
Pred leti je bil obstoj šole zaradi premajhnega števila otrok menda ogrožen – kako ste rešili ta problem?
Danes je vpisanih 30 učencev, od leta 2013/14 je šolanje zaključilo 12 učencev. Pred petimi leti smo pričeli s promocijo šole. Začeli smo vlagati v izobraževanja zaposlenih, delovati na mednarodnih projektih, notranjost šole smo osvežili s svetlimi barvami. S pomočjo donacij ter lastnih sredstev smo uredili snoezelen sobo, gibalnico, prevajalnico, invalidski WC in učilnico na prostem. Nato smo se povezali z vrtcem Slovenske Konjice, ki je vzpostavil razvojni oddelek vrtca in z zdravstvenim domom Slovenske Konjice, kjer smo razmišljali o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami in o sodelovanju inštitucij tako, da bomo podpora staršem in učencem. V sodelovanju z Lambrechtovim domom smo začeli na šoli izvajati delovne terapije in fizioterapije. S tem smo izboljšali pogoje dela in kakovost izvajanja pouka, kar so prepoznali tudi starši učencev.
Potemtakem ste s pogoji danes zadovoljni?
S trenutnimi pogoji smo zadovoljni, vpis učencev se povečuje, kar kaže, da delamo kakovostno. V lanskem letu smo pridobili polovico prostorov, ki jih je zaradi zmanjševanja šole občina posodila Varstveno delovnemu centru.
Kaj je poslanstvo šole V parku? Katerim vrednotam sledite?
Želimo delovati kot center, v katerem je zagotovljena podpora staršem in učencem za celostni razvoj otroka. Ker smo majhna šola v manjšem kraju, jemljemo to kot prednost. Povezujemo se z organizacijami in inštitucijami in vzpostavljamo mrežo strokovnjakov, ki delujejo v dobrobit otroku in podporo staršem. Želimo ostati manjša »butična« šola, kjer je še mogoče izvajati individualni pristop in najti pri vsakem posamezniku močna področja, ter jih razvijati. (V celoti si boste intervju lahko prebrali naslednji teden v tiskani izdaji NOVIC)

Oglas