pravila nagradne igre

KAJ STE PA VI HOTELI POSTATI, KO STE BILI MAJHNI?
Radio Rogla in Trgovine Jager

TRAJANJE IGRE
Igra je v etru Radia Rogla izvedena vsako sredo, prijaviti se je mogoče kadarkoli. Igra traja do preklica.

KAKŠNE so nagrade /darila?
Vsako sredo bo eden od poslušalcev dobil darilo, ki ga bomo v Trgovinah Jager izbrali glede na njegove otroške poklicne načrte. Vsebina darila je presenečenje, izbiramo pa v Trgovinah Jager na oddelkih živil, tehnike, tekstila in gostinstva. Vrednost darila bo 40 evrov.

Davek na nagrade ne nastane.

KAKO SODELOVATI?
Poslušalci se za sodelovanje prijavijo v posebnem obrazcu, ki je objavljen na spletnih straneh Radia Rogla in www.novice.si.

KAKO BO POTEKALO ŽREBANJE?
Med  prijavljenimi bodo voditelji vsako sredo izbrali enega poslušalca  in  ga  poklicali v živo v eter Radia Rogla. Z opravljenim pogovorom poslušalec pridobili pravico do nagrade.
Če se izžrebani na klic Radia Rogla ne bo oglasil v 30 sekundah, žrebamo naprej in pravica do nagrade ugasne. Žrebamo tako dolgo, da prikličemo1 prijavljenega.

DODATNO O KORIŠČENJU NAGRADE
1. Nagrada ni zamenljiva za ničesar drugega in jo je potrebno prevzeti v roku, ki bo določen na dopisu Radia Rogla, ki ga bo nagrajenec dobil na dom.
2. Nagrado se prevzame z ustreznim dopisom Radia Rogla.

RAZNO
1. Organizator in izvajalec igre sta Radio Rogla (Novice, d. o. o., Škalska 7, 3210 Slov. Konjice) in JAGROS d.o.o., Laše 1/b, 3241 Podplat.
2. Za nadzor poteka nagradne igre skrbi odbor v sestavi: Valerija Motaln (Radio Rogla), Boštjan Jager (Jagros), Alenka Vodušek (Radio Rogla).
3. Tudi za to igro z zgoraj omenjenimi izjemami veljajo splošna pravila nagradnih iger na Radiu Rogla in pravila o varstvu osebnih podatkov.
4. Organizator in izvajalec ni odgovoren za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletnih strani www.novice.si in www.radiorogla.si, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.
5. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O tem bo sodelujoče obvestil na spletni strani www.radiorogla.si.
6. Izvajalec na vsa morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro daje pojasnila prek tel. 03 757 45 10.
7. Pravila so stopila v veljavo z 4. 6. 2016.