150 let Lambrechtovega doma: Leta obnovitvenih del (podlistek)

Prvi resni pogovori o nadaljevanju sanacije Lambrechtovega doma so bili opravljeni sredi leta 1978. Takrat so določili lokacijo za gradnjo prizidka na severni strani stare stavbe. Skupnost za socialno skrbstvo v Konjicah je imenovala gradbeni odbor, ki so ga sestavljali: predsednik Maks Brečko ter člani Marinka Hasenbihel, dr. Jože Hlačer, ing. Viktor Jeromel, Franc Leskovšek, Dušan Šlibar in Franjo Adamlje, kasnejši direktor Lambrechtovega doma.

Gradnja prizidka
Od leta 1978 do 1981 je odbor imel 18 sej, prizidek je gradilo podjetje Ingrad iz Celja, potek zidave je nadzoroval gradbeni tehnik Črt Žagar. Načrte za prizidek je izdelal Razvojni center iz Celja. Prva pogodba za gradnjo je bila sklenjena aprila 1979 v vrednosti 18,168.505 din.
Prizidek je bil zgrajen do junija 1980. Stavba je bila tehnično pregledana novembra 1980. Oskrbovanci so se vselili v nove prostore marca 1981. Končna cena izgradnje prizidka je znašala 27, 499.034 din.
Od leta 1948 do danes se je v Lambrechtovem domu zvrstilo 9 upravnikov oziroma direktorjev: Katarina Belina, Ferdo Veber, Anton Šporar, Adolf Šuc, Frančiška Šuc, Franjo Adamlje in Anton Leban, Valerija Lesjak in Irena Vozlič Stjepčević.

Povezana celota
Po letu 1990 je bil Lambrechtov obnovljen in dograjen tako, da je postal funkcionalna celota. Leta 1990 je bila obnovljena kuhinja in urejen bife z družabnim prostorom, leto kasneje pa je bil za dve nadstropje nadgrajen vezni trakt, ki povezuje starejšo stavbo z novejšo. Pritlični vezni trakt je služil kot jedilnica, skozi ta prostor pa je vodila edina transportna pot med pomožnimi prostori in stanovanjskim delom doma.
S to gradnjo so bili pridobljeni novi prostori za delovno terapijo in fizioterapijo v drugem nadstropju, nova jedilnica za 90 ljudi v prvem nadstropju in zdravstvena ambulanta, frizerski salon, recepcija s prostorom za druženje ter javna telefonska govorilnica v pritličju veznega trakta. (se nadaljuje)

Več si preberite v tiskani izdaji NOVIC.

Oglas