ZD Šmarje pri Jelšah: Dobro poslovanje v senci iskanja direktorja

Dobro lansko poslovanje so predstavili medijem.

Na dopoldanski novinarski konferenci je Zdravstveni dom (ZD) Šmarje pri Jelšah predstavil izjemno uspešno poslovanje lani. Kot je pojasnila v. d. direktorice Irena Nunčič, so zabeležili več kot 6 % rast, presežek pa znaša kar 150 tisoč evrov. Zaposlili so 25 novih zdravstvenih delavcev, od tega 2 zdravnika specialista. Na skoraj vseh zdravstvenih postajah, vse so opremljene tudi z defibrilatorji, so izvedli naložbe v obnovo infrastrukture. Delo strokovnih služb so predstavili zdravniki Ali Nassib, Matej Slivnik in Aurora Nassib ter predstavnik reševalne službe Dorijan Zabukovšek. Poudarili so, da so tako z razmerami za delo kot tudi odnosi znotraj kolektiva zadovoljni. Te je pohvalila tudi zdravnica specializantka Ana Pliberšek, ki je kot razlog zakaj se je odločila za zaposlitev v ZD Šmarje navedla prav urejeno delovno okolje. »Specializanti smo med seboj zelo povezani in lahko povem, da je mnenje med nami glede Zavoda zelo dobro,« je poudarila Pliberškova.

V senci iskanja direktorja

Ob tem je zanimivo, da je dobro delovno klimo v Zdravstvenem domu potrdila tudi lanskoletna anketa med zaposlenimi, a se kljub temu kot glavni očitek delu Nunčičeve in razlog, zakaj ni pridobila potrebnega soglasja za vnovično imenovanje na mesto direktorice, pojavlja neprimerno vedenje do zaposlenih, celo mobing. Na takšno vedenje so opozarjala anonimna pisma, a očitke tako Nunčičeva kot tudi vodja strokovne službe Ali Nassib zavračata. Tako se pojavlja vprašanje komu je Nunčičeva, ki jo podpira pet od šestih občin ustanoviteljic, trn v peti. V. d. direktorice je v zvezi s tem pojasnila, da so se stvari nekoliko spremenile po županskih volitvah, ko je bilo tudi nekaj negativnih komentarjev s strani vodstva Občine Šmarje pri Jelšah, a jim je vedno skušala pojasniti razloge. Zato upa, da jim bo v nadaljevanju le uspelo najti skupen konsenz.

Glede iskanje novega direktorja še velja spomniti, da je trenutno v teku že peti razpisni postopek. Rok za oddajo vlog je že potekel, zdaj je na vrsti Svet zavoda. Predvidoma bo zasedal 20. marca, takrat se bodo članom predstavili vsi kandidati, ki ustrezajo razpisnim pogojem. Število prijav uradno še ni znano, je pa Nunčičeva potrdila ponovno kandidaturo: »Vodim izjemen kolektiv, ki je visoko strokovno usposobljen, dobro opremljen in iz leta v leto izvaja boljše rezultate. To me je tudi spodbudilo k odločitvi, da še petič kandidiram.«