VDC Slovenske Konjice gostil regijske MATP igre

Varstveno delovni center Slovenske Konjice je dopoldne v konjiški športni dvorani gostil regijske MATP igre celjsko-koroškega območja.
V posebno prilagojenih gibalnih aktivnostih so sodelovali tisti, ki zaradi težjih motenj v razvoju ne morejo sodelovati v rednem programu Specialne olipiade Slovenije.
Po zaključenih igrah, v katere je bilo s prostovoljci vključenih okoli 90 posameznikov, so vsi tekmovalci prejeli medalje in priznanja. Podelila jih je uspešna slovenska atletinja Martina Ratej. Dopoldansko druženje je minilo v znamenju sodelovanja, povezovanja, pozitivnih izkušenj in dobre volje.

Več o regijskih MATP igrah v Konjicah pa naslednji teden v lokalnem časopisu NOVICE.