V Vitanju rekonstruirajo javno pot Hočna – Vrtec

Občina Vitanje je to jesen začela z rekonstrukcijo javne poti Hočna – vrtec. Do konca maja prihodnje leto bodo uredili pločnik, peš brvi čez Hočno, javno razsvetljavo in meteorno kanalizacijo. Poskrbeli bodo za rekonstrukcijo ceste in fekalne kanalizacije ceste. V času gradnje na tem odseku ceste nastajajo delne in občasne popolne zapore ceste, ki so označene z ustrezno prometno signalizacijo. Cesta pa je v voznem stanju vsak dan po šesti uri zvečer.

Več o razporeditvi in izvajalcu del pa v že v jutrišnji, novi številki lokalnega časopisa Novice.