Rogatec: med starši in vodstvom šole vojno stanje

Na Osnovni šoli Rogatec so nesoglasja med starši in vodstvom šole vedno ostrejša. Po burnih roditeljskih sestankih, na katerih so se izbirali predstavniki staršev, so ti imeli minuli petek prvo sejo. Seje sveta staršev so se poleg predstavnikov staršev udeležili mnogi ostali starši in tudi nekaj zaposlenih. Na mizah jih je tokrat čakal tudi poslovnik, za katerega so prosili skoraj eno leto. A ker ga starši niso dobili pravočasno, so pripravili svojega. Oba poslovnika sta še nekaj dni v javni obravnavi, drugi pa se od prvega razlikuje predvsem v točki, da zaposleni zaradi izogibanja nasprotju interesov ne smejo biti predstavniki oddelka v svetu staršev. Kateri bo sprejet, bodo odločali na izredni seji, ki bo čez en teden.

Po močnih pritiskih s strani ravnatelja, da bi vodil sejo do konca, so starši z glasovanjem vendarle dosegli, da je vodenje nadaljevala novoizvoljena predsednica Anja Žerjav. Ravnatelj Viljem Prevolšek je marsikatero vprašanje predstavnikov staršev preslišal, obrnil temo pogovora ali pa odgovor prestavil na drugo točko dnevnega reda, ki ji pa ni prisostvoval, saj je sejo predčasno zapustil in se je udeležil seje sveta zavoda. Predstavniki staršev so na seji še poudarili, da je delo učiteljev v razredu in vzgojiteljev v oddelkih korektno, dobro in pohvalno. “Mi smo tu zaradi dobrobiti otrok. Prizadevali si bomo, da bomo starši med sabo dobro sodelovali in bodo do vseh prihajale informacije,” je zaključila nova predsednica sveta staršev Žerjavova.

Starši ravnatelju poleg ‘nameščenih’ predstavnikov staršev v svetu zavoda očitajo še kar nekaj nepravilnosti. Z delom ravnatelja ni zadovoljna niti Občina Rogatec. Prevolšek glede dogajanja ni želel komentirati z nami.

Ob vsem skupaj ne gre zanemariti niti dejstva, da Občina ravnatelju Viljemu Prevolšku že dvakrat ni dala soglasja k imenovanju, soglasja za ta mandat (od leta 2014) ni dobil niti od ministrstva. Je pa dobil potrditev sveta zavoda, ki ima po veljavni zakonodaji edini moč za imenovanje in razrešitev ravnatelja.

Še več v današnjih Rogaških novicah, v katerih si lahko preberete tudi pismo učiteljev šole.