Propadajoče celjsko pokopališče Golovec bodo uredili kot spominski park

Pokopališče na Golovcu v Celju že več let propada. Med 1000 grobovi, razporejeni v terasah, so mnogi zaraščeni, spomeniki prevrnjeni in polomljeni. Pokopališče je tudi varovano kot kulturna dediščina. Občinski prostorski načrt pa predvideva ureditev spominskega parka, določeni elementi pokopališča so predvideni za sanacijo, predvidena je ureditev sistema pešpoti v neposredni okolici.

Kdo vse je sploh pokopan na tem pokopališču, objavljajo v zadnjem Celjanu.