Poslovilna vežica v Kostrivnici z novo podobo

V Kostrivnici so zaključili z obnovo poslovilnega objekta na pokopališču. Sredstva za obnovo so zagotovili v občinskem proračunu Občine Rogaška Slatina. Zamenjana je bila celotna strešna kritina, obnovljeni napušči, pročelje in stavbno pohištvo. V celoti so obnovili stranišča, prostor za svojce, prostor za rekvizite in prostor za pokojnika, ki je tudi povečan. Odstranjeni sta namreč dve vmesni steni in je vhod prestavljen na začetek pročelja. Zunanji tlaki in vhodi v objekt so prilagojeni gibalno oviranim osebam in so brez arhitektonskih ovir.

Pogodbena vrednost za izvedbo gradbeno-obrtniških del je znašala 48.713 evrov, dela je izvajalo podjetje Gradnje Tadina iz Brezja pri Podplatu.