Obnovljen še en del slatinske obvoznice

Obnova zunanje obvoznice mimo Rogaške Slatine poteka po etapah, tokrat so simbolno namenu predali odsek med priključkom obvoznice s Prvomajsko ulico in križiščem s Cesto na Boč.

Vrednost izvedenih del je bila 400.000 evrov, skladno s podpisanim sporazumom o sofinanciranju med Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) in Občino Rogaška Slatina pa je bil projekt s strani občine sofinanciran v višini 40.000 evrov, ob tem pa je morala občina še pred izvedbo urediti zemljiško knjižne zadeve in zato za odkupe zemljišč nameniti 10.500 evrov. »Z rekonstrukcijami na zunanji obvoznici tako DRSI in Občina Rogaška Slatina nadaljujeta z izvedbo programa odprave nevarnih prometnih točk in posodobitve prometne infrastrukture, ki je namenjena predvsem zagotovitvi večje prometne varnosti za vse udeležence v prometu,« je na dogodku ob simbolni predaji namenu obnovljenega odseka povedal župan občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič. Gradbena dela so obsegala preplastitev in ojačitev vozišča v dolžini 750 metrov, ureditev dveh prehodov za pešce ter postavitev nove javne razsvetljave v križišču za Zgornje Negonje ter križišču s cesto na Boč. Več o obnovi boste lahko prebrali v naslednji številki Rogaških novic.