Ob Vonarju Naravovarstveni center Sotla

Občina Rogaška Slatina namerava na območju ob Vonarskem jezeru zgraditi sodoben naravovarstveni center. Ta bo eden od najpomembnejših sestavnih delov načrtovanega Turistično-informacijskega središča Vonarsko jezero. Objekt, dimenzij 29 x 9 m, bo zgrajen večinoma iz lesa, pritličje in nadstropje bo velikosti 393 m2 neto površin, ki vključujejo info točko, delovno sobo in dva nekoliko večja prostora, namenjena interpretaciji narave. V nadstropju je še načrtovana odprta opazovalnica, obe etaži pa bosta obogateni s pokritimi terasami v smeri severa in juga. “S tem objektom želimo na eni strani predstaviti naravne danosti tega območja vključno z delom, ki je v okviru Nature 2000, v drugem delu pa želimo v tem objektu predstaviti širšo Rogaško Slatino, zato je v njem predviden info center in nekatere spremljajoče vsebine, ki so pomembne za promocijo Rogaške Slatine kot tudi širšega območja,” je pojasnil župan občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič.

Izvedbeni načrti so sestavni del čezmejnega projekta »Vezi narave,« v katerem je s ciljem izboljšanja stanja ohranjenosti habitatov v območjih Natura 2000 povezanih sedem partnerjev s Hrvaške in Slovenije. V septembru je skupina oddala vlogo za sofinanciranje v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija–Hrvaška. V kolikor bo na javnem razpisu uspešna, bo Občina Rogaška Slatina upravičena do črpanja sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 616.000 evrov. Kar je dobra polovica potrebnih sredstev za realizacijo Naravovarstvenega centra Sotla, katerega ocenjena vrednost znaša 1.180.000 evrov.