Konjiško, Celjsko, Bistriško, Šentjursko, Obsotelje in Kozjansko: v šolo tudi dijaki

Konjiško, Celjsko, Bistriško, Šentjursko, Obsotelje in Kozjansko je danes začelo s šolskim dnem. A ne samo osnovnošolci, tudi dijaki so zasedli svoja mesta v številnih šolah na naših območjih.
Dijakinje in dijaki bodo v Celju obiskovali  12 različnih srednjih šol. Največ zanimanja je v programih srednjega strokovnega izobraževanja, v programih splošnih in strokovnih gimnazij ter v srednjem poklicnem izobraževanju. Mnogi med njimi se bodo v šolo vozili z vlaki in avtobusi, za nekatere pa bo za bivanje poskrbljeno v prenovljenem dijaškem domu.
Preverili smo stanje na Konjiškem, Bistriškem, Šentjurskem, v Obsotelju in na Kozjanskem.

Ta petek nov začetek tudi za dijake Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče

V srednješolski svet je ta petek vstopilo kar 113 vedoželjnih dijakov Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče. Od tega bo 44 dijakov obiskovalo Gimnazijo v Slovenskih Konjicah, 69 dijakov pa je vpisanih v različne programe na Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče. Skupno bo v programih srednjega šolanja na Šolskem centru vpisanih 371 dijakov.

Na Šolskem centru Šentjur danes s poukom začelo 329 dijakov

Na Šolskem centru Šentjur je danes s poukom začelo 329 dijakov Srednje poklicne in strokovne šole. 117 dijakov je v srednjo šolo vstopilo prvič. V večini programov v tem šolskem letu beležijo manj vpisanih dijakov kot lani. 38 obiskuje nižje poklicno izobraževanje, srednje poklicno izobraževanje 148, srednje strokovno 84 in poklicno tehniško izobraževanje 51 dijakov. Sicer pa na šentjurski srednji šoli tudi v tem šolskem letu izvajajo programe Pomočnik v biotehniki in oskrbi, Slaščičar in pek, Mehanik kmetijskih in delovnih strojev, Kmetijsko podjetniški tehnik in Živilsko prehranski tehnik. Večjih novosti direktor mag. Branko Šket ne napoveduje.

Obsotelje in Kozjansko veselo v novo šolsko leto

Največji investiciji, skupaj vredni dobrih 770 tisoč evrov, čakata Šolski center Rogaška Slatina.

Na edini srednji šoli na območju občin šmarske upravne enote so imeli 24. avgusta vpisanih 271 dijakov, kar je 16 več kot na isti dan lani. Poln imajo tudi dijaški dom, v katerem bo bivalo 100 otrok. Na Šolskem centru se novega šolskega leta veselijo tudi zato, ker se jim je uspelo dogovoriti z ministrstvom za šolstvo za financiranje dveh velikih projektov. Sanirali bodo streho in ostrešje na šoli in dijaškem domu ter prenovili in obnovili kletne in pritlične prostore, česar se še posebej veselijo, saj s tem zmanjšuje prostorsko stisko. Pridobili bodo nujno potrebno steklarsko delavnico, novo knjižnico in čitalnico.

Kako polne bodo učilnice na Srednji šoli v Slovenski Bistrici?

Danes je prvi šolski dan tudi za dijake Srednje šole Slovenska Bistrica. Najprej so zjutraj povabili v šolo novince, starejše so pustili spati uro dlje. Skupaj pa so nato pripravili tudi  sprejem dijakov prvih letnikov v dijaško skupnost. S tem nadzorovanim obredom v šolski telovadnici so na šoli nadomestili tako imenovano ‘fazanovanje’.
Kako polne pa bodo učilnice na Srednji šoli v Slovenski Bistrici v tem šolskem letu? »Učilnice bodo polne programu splošne gimnazije in programu metalurški tehnik. V programih ekonomski tehnik in trgovec pa so učilnice približno do polovice napolnjene,« pravi ravnateljica Iva Pučnik Ozimič. Skupno število dijakov prvega letnika je 127, skupno število vseh dijakov pa 428, kar je podobno kot lani.