Kašča Šmarje z domačimi izdelki

Od danes so v trgovini Kašča v Šmarju pri Jelšah na voljo izdelki, ki smo jih do zdaj lahko dobili le na kmetijah.

Kmetijska zadruga Šmarje je februarja začela s prenovo svoje najstarejše živilske prodajalne Kašča Šmarje. Ob celoviti obnovi notranjosti trgovine najpomembnejšo novost predstavlja sama ponudba. Ta bo odslej temeljila na domačih, lokalnih izdelkih iz Obsotelja in Kozjanskega, ostalo ponudbo pa bodo dopolnili z izdelki v sklopu Mercatorjeve franšize. V prenovljeni prodajalni je tako na voljo lokalno sadje in zelenjava, sveži mlečni izdelki, testenine, kruh, pecivo, jajca, sokovi, med, vina, mesni izdelki, olja, kisi, vložnine in izdelki domače obrti. »K sodelovanju nam je do zdaj uspelo privabiti več kot 20 proizvajalcev. Verjamemo, da se bodo tem kmalu pridružili še številni drugi,« je pojasnil direktor Kmetijske zadruge Vinko But, ki je kot posebnost ponudbe izpostavil še sveže goveje meso njihovih rejcev in sveže mleko, ki si ga bodo lahko kupci sami natočili.