Cinkarna Celje: Podtalnica je onesnažena kot posledica odloženih starih bremen

V Cinkarni Celje so predstavili rezultate Ocene tveganja za zdravje ljudi in okolje zaradi odkritih starih bremen na lokaciji aktualne proizvodnje Cinkarne Celje in na lokacijah Bukovžlak in Za Travnik. Oceno in predlog ukrepov je predstavilo nemško podjetje CDM Smith. Kot pojasnjujejo v Cinkarni so rezultati analize pokazali, da je podtalnica onesnažena, a ne prehaja na drugo stran. »Ne kontaminira področij severno in zahodno od naše lokacije, ker oba vodotoka predstavljata hidravlično bariero,« je pojasnila tehnična direktorica Cinkarne Celje, Nikolaja Podgoršek Selič.

Pa vendar ta podtalnica dodaja plus k vsebnosti onesnažil v teh dveh vodotokih, a glede na slovensko zakonodajo ne presega dovoljenih mej. Ukrepi zato niso nujni, so pa priporočeni, glede na to, da se lahko onesnažila širijo v vodotok kdaj bolj pospešeno kot se sedaj. Kot še dodaja Podgoršek Seličeva je bilo ponovno potrjeno, da aktualna proizvodnja nima negativnega vpliva in ne povzroča tveganja za zdravje ljudi in okolja, to je posledica odloženih starih bremen. Cinkarna Celje bo danes izsledke raziskave predstavila tudi na Ministrstvu za okolje in prostor ter se skušala dogovoriti o nadaljevanju sanacije. Rezultati ocene tveganja so objavljeni tudi na spletni strani Cinkarne Celje.