Celje: Sanirajo teraso pri Mišku Knjižku

Teraso pred kavarno Miško Knjižko v Celju sanirajo. Mestna občina Celje je namreč začela z prenovo, ki bo trajala predvidoma dva meseca in bo stala okrog 48 tisoč evrov. Teraso bo izvajalec na novo hidroizoliral, namestil toplotno izolacijo, opravil kleparska dela in na robovih kamnitih plošč naredil trajno elastične rege.

Hkrati bodo uredili odvodnjavanje meteornih voda v prehodu med Splavarskim mostom in Muzejskim trgom.