CELJE Na FKPV mednarodna znanstvena konferenca

Na 7. Mednarodni znanstveni konferenci, ki jo Fakulteta za komercialne in poslovne vede pripravlja bienalno, letos pa je nosilna tema Znanje in poslovni izzivi globalizacije, sodeluje 40 avtorjev, med njimi tudi ugledni znanstveniki iz tujine, kot sta dr. Andreja Savić, redni profesor Fakultete za diplomacijo in varnost beograjske Univerze Unija Nikola Tesla, in dr. Mario Spremić, redni profesor zagrebške ekonomske fakultete, med domačimi pa vodilna vloga pripada docentki dr. Hani Šuster Erjavec (na sliki z leve), pomočnici direktorja RA Savinja.

»Pomembno je, da konferenco ohranjamo, kajti na enem mestu se srečujeta stroka in znanstvena sfera. Lahko se najdejo koristne smernice za lokalno skupnost, kakor tudi širše. FKPV se s tem utrjuje v našem prostoru, hkrati pa je to priložnost, da pokažemo svoja raziskovalna dela in da naši doktorski študentje dobijo priložnost. Gre tudi za ugled in referenco fakultete«, poudarja dekanja Tatjana Kovač.

P.Š.

Oglas