Energetika Celje 2 2017
Emo Novi Štajerci 2 2017 B