pravila nagradne igre

Gremo skupaj v mesto med morjem in nebesi: v čarobne romantične Benetke.

TRAJANJE IGRE
Igra traja od ponedeljek, 28. 11., do petek, 9. 12. 2016, delovni dnevi.

KAKŠNE so nagrade?
Nagradni sklad obsega:
40 x izvedbo in organizacijo izleta ČAROBNE PRAZNIČNE BENETKE po programu Turistične agencije (TA) Pohorju Turizem (v nedeljo,18. 12. 2016).
Vsak nagrajenec dobi 1 udeležbo na izletu.
Vrednost nagrade pri izvedbi z Radiem Rogla je 41 evrov, pri lastni rezervaciji pa 48 evrov (oz. po ceniku TA Pohorje Turizem).
Davek na nagrade ne nastane.
Podroben program izleta je sestavni del teh pravil. Ogledati si ga je mogoče TUKAJ.
Izlet je tudi v prodaji, zato je mogoče sedeže rezervirati na TA Pohorje Turizem.

KAKO JE MOGOČE SODELOVATI?
V dneh trajanja igre bomo z Radia Rogla večkrat na dan poklicali poslušalce. Kličemo po imeniku Telekom Slovenije in po bazi prijav na izlet na www.radiorogla.si. Poslušalci se morajo oglasiti HIŠA DOBRE Glasbe. Ko se poslušalec »pravilno« oglasi, dobi nagrado – udeležbo na izletu. Če se ne oglasi »pravilno«, kličemo naprej. Vsak dan bomo pozvonili tolikokrat, da bomo zasedli 4 mesta na avtobusu.
Producenti Radia Rogla bodo pri klicu vztrajali 30 sekund, če se poslušalec v tem času ne oglasi, pravica do sodelovanja ugasne.

POSEBNI POGOJI SODELOVANJA IN PREVZEM NAGRAD
1. Nagrajenec mora biti star najmanj 18 let.
2. Poslušalec lahko v času trajanja igre pridobi le eno nagrado. Prav tako lahko nagrado pridobijo na enem družinskem naslovu le enkrat. Če ugotovimo, da je prišlo do podvajanja nagrad, ene avtomatsko ne izročimo.
3. Nagrado (izlet z božičnim avtobusom Radia Rogla) je mogoče koristiti samo na določen datum in pod pogoji, ki so običajni za poslovanje TA Pohorje Turizem.
4. O koriščenju nagrad bo organizator nagrajence pisno obvestil.

RAZNO
1. Organizatorja igre sta Radio Rogla (Novice, d. o. o., Škalska 7, 3210 Slov. Konjice) in Turistična agencija Pohorje turizem; Borut Zadek, s.p., Romihova 75, Slov. Bistrica.
2. Za nadzor poteka nagradne igre skrbi odbor v sestavi: Valerija Motaln (Radio Rogla, Ilona Strmecki (TA Pohorje Turizem), Jasna Gačnikar (Radio Rogla).
3. Tudi za to igro z zgoraj omenjenimi izjemami veljajo splošna pravila nagradnih iger na Radiu Rogla in pravila o varstvu osebnih podatkov.
4. Organizator in izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.radiorogla.si, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.
5. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O tem bo sodelujoče obvestil na spletni strani www.radiorogla.si.
6. Izvajalec na vsa morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro daje pojasnila prek tel. 03 757 45 10.
7. Pravila so stopila v veljavo z dnem 27. 11. 2016.